Pentru moment, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură sunt înregistraţi 202 de beneficiari, aceştia dispunând de o suprafaţă eligibilă la plată de 1.174 hectare.
Astfel, per total, APIA va plăti producătorilor de tomate care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi livrează producţia la procesare 869.000 euro. Resursele financiare necesare aplicării schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării se asigură din bugetul MADR pe anul 2012, ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă.
Plăţile sunt făcute în lei la cursul de schimb 4,35 pentru euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2011. Schema de ajutor a fost introdusă de către toate statele membre începând cu anul 2008 şi se aplică pentru perioada 2008-2011 ca mecanisme de plată conforme cu Politica Agricolă Comună.