Astfel, începând cu data de 25 octombrie, pentru o perioadă de 30 de zile, are loc acţiunea de subscriere a noilor acţiuni, de către toţi acţionarii deţinători de drepturi de preferinţă – cei care au dobândit drepturi de preferinţă şi de cei care nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacţionare.

Subscrierea se va realiza pe baza buletinelor de subscriere, pe care  Banca Transilvania le-a expediat către toţi acţionarii înscrişi în Registrul Deţinătorilor de Drepturi de Preferinţă la data de 22.10.2010, la adresa cu care aceştia figurează în acest registru.

Conform aprobării AGEA din 28.04.2010, preţul de subscriere pentru noile acţiuni este de 1 leu/acţiune. Plata acţiunilor subscrise se poate face la oricare dintre sediile BT, precum şi prin intermediul altor bănci, în contul: RO58BTRL0000J5000005000, deschis la Banca Transilvania Centrala.

În situaţia în care se ordonă plata de la o altă bancă, originalul buletinului de subscriere, însoţit de o copie a documentului de plată vizat de banca plătitoare se vor trimite sediului central al Băncii Transilvania, în atenţia departamentului acţionariat. Dacă plata se face prin sediile BT, sucursalele Băncii Transilvania vor centraliza documentele de subscriere de la agenţiile arondate şi le vor trimite sediului central al BT, departamentului acţionariat.

Circuitul bancar normal de decontare poate dura până la 3 zile. Acţiunile sunt considerate „plătite în termen” în cazul în care contravaloarea acestora este încasată efectiv în contul menţionat anterior, până cel târziu în data de 23 noiembrie.