Deși majoritatea liderilor financiari (79%) spun că dețin în prezent datele necesare care pot oferi investitorilor informațiile pe care și le doresc în privința culturii organizaționale, doar 37% dintre aceștia declară că au și raportat indicatori cheie de performanță (ICP) cuantificabili în acest domeniu, potrivit studiului global privind procesul de raportare al companiilor, realizat de EY Financial Accounting Advisory Services (FAAS).

Adrian Bunea, Partener Asociat în cadrul departamentului FAAS – EY România a declarat:

„Cultura organizațională a fost considerată în mod tradițional ceva care este dificil de definit, însă liderii financiari actuali recunosc că o cultură organizațională sănătoasă este esențială pentru creșterea valorii și că o cultură dezechilibrată reprezintă un pericol real pentru valoarea organizațiilor.”

Raportul evidențiază o intensificare a cererilor venite din partea investitorilor privind creșterea transparenței și a volumului de informații utile în raportările organizațiilor, într-un moment în care potențialul utilizării inteligenței artificiale și volumele de date tot mai mari conduc la o transformare a responsabilității companiilor.

 „Liderii financiari sunt conștienți că reorientarea atenției investitorilor asupra culturii organizaționale presupune o reformare a raportărilor corporative, astfel încât acestea să se concentreze mai mult asupra valorii pe termen lung. Nemaifiind considerată un aspect cu o contribuție minoră la valoarea organizațiilor lor, 83% dintre respondenții studiul EY spun că o cultură organizațională sănătoasă, în care valorile sau comportamentele sunt adoptate în mod consecvent, este esențială pentru construirea încrederii, iar 82% declară că aceasta ajută la diminuarea riscurilor. Dar, în pofida recunoașterii acestui lucru, ceea ce vedem este o lipsă de inițiativă în transformarea acestei nevoi în realitate”, a declarat Peter Wollmert, coordonator FAAS EY Global și EY EMEIA.

Studiul, care a reunit opiniile a 1.000 de directori financiari sau controlori financiari ai unor mari organizații, cu venituri de peste 500 milioane de USD, din 25 de țări, identifică o deschidere tot mai mare către utilizarea tehnologiei pentru a satisface nevoile privind transparența și informațiile aprofundate despre cultura organizațională. Iar acest aspect este cu atât mai important cu cât 74% dintre liderii financiari intervievați au declarat că investitorii acordă mai multă atenție informațiilor nefinanciare.

În același timp, concluziile studiului subliniază îngrijorările legate de progresul înregistrat în dezvoltarea încrederii în analiza de date și în inteligența artificială. 60% dintre directorii financiari au declarat că nu au aceeași încredere în calitatea datelor financiare generate de inteligența artificială precum în cea a datelor oferite de sistemele financiare existente. Principalele riscuri menționate legate de transformarea datelor nefinanciare în informații raportabile sunt: păstrarea confidențialității datelor (33%), securitatea datelor (29%) și absența unor sisteme eficiente de management al datelor (21%) sau de control (17%), dedicate datelor nefinanciare.

Wollmert a declarat: „Pentru a furniza informații transparente, orientate spre viitor, bazate pe un echilibru mai mare între informațiile financiare și cele nefinanciare, este nevoie de schimbări, nu numai ale sistemelor și practicilor, ci și ale mentalității și culturii. Cu alte cuvinte, este necesară o schimbare de atitudine pentru ca raportările companiilor să ofere investitorilor informații transparente despre crearea de valoare”.

Adrian Bunea a concluzionat: „Pentru a evidenția rolul major pe care îl are cultura organizațională inclusiv în raportarea corporativă, studiul recomandă ca fiecare afacere să pună la punct un sistem robust de raportare pentru propria cultură organizațională. Acest lucru implică atât investiții în mixul potrivit de talente care să favorizeze schimbarea și să construiască încrederea, cât și dezvoltarea unor algoritmi de inteligență artificială etici și de încredere care să poată furniza informațiile pe care le solicită tot mai des investitorii.”

Raportul complet poate fi citit aici.