Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, finanţarea măsurilor pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei. Sumele respective sunt considerate cheltuieli pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, în cadrul procedurii falimentului, şi se recuperează de către minister cu prioritate din valorificarea acestor bunuri. 

Sursa citată aminteşte că, în octombrie 2014, Comisia Europeană a reclamat România la CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia comunitară privind deşeurile din industria extractivă în ceea ce priveşte lacurile de decantare Tăuşani şi Boşneag-extindere aparţinând Moldomin SA. 

După cum precizează Biroul de Presă al Guvernului, Moldomin a intrat în faliment în 2010, din cauza datoriilor acumulate, dar, potrivit evaluării lichidatorului judiciar, societatea deţine rezerve de 200 de milioane de tone de cupru în zăcământul de la Moldova Nouă, reprezentând circa 30% din rezervele totale de cupru ale României.  Agerpres