Beneficiarii sprijinului financiar sunt producători, persoane fizice/juridice care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin. În vederea aprobării sprijinului financiar beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să facă dovada că exploatează o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 ha; b) să facă dovada înscrierii în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare RPV, a suprafeţei de viţă-de-vie cu soiuri de struguri pentru vin pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei; c) să încheie cu un asigurator o poliţă de asigurare a recoltei în care să fie menţionate cel puţin: cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia şi valoarea primei de asigurare.

Cererile trebuie depuse până la 1 decembrie 2013

Nu se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru: a) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu struguri de masă;  b) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu hibrizi producători direcţi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont; c) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare şi măsurilor destinate să susţină astfel de proiect.  Cererile pentru solicitarea acestui sprijin financiar financiar se vor depune la APIA până la data de 1 decembrie 2013.