“Dar, legea nu va putea avea un caracter retroactiv, deci măsura restricţionării la 100 de ha nu îi vizează pe cei care au deja suprafeţe mai mari, ci doar pe cei care vor cumpăra terenuri după intrarea legii în vigoare, adică, după 1 ianuarie 2014”- a precizat Daniel Constantin, ministrul agriculturii, după întâlnirea care a avut loc la MADR cu reprezentanţii agricultorilor, în care s-a discutat pentru prima dată acest proiect de lege, care va fi adoptat în perspectiva liberalizării pieţei terenurilor agricole, începând de anul viitor.
 
Potrivit proiectului de act normativ, începând de anul viitor, persoanele fizice străine, rezidente în România sau într-un alt stat membru al Unuiunii Europene, vor putea cumpăra terenuri agricole din România în limita a 100 de hectare, cu anumite condiţii.
În primul rând, vânzarea se va face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor, arendaşilor, şi persoanelor fizice, cu vîrsta de până la 40 de ani, care desfăşoară activităţi agricole pe raza localităţii respective, precum şi Statului Român, printr-o instituţie care urmează a fi creată, la preţuri egale.
 
 
Aprobări speciale pentru terenurile de graniţă şi cele pe care se află situri arheologice

Terenurile agricole situate pe o rază de 10 km de la graniţa României se pot vinde doar cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Terenurile pe care s-au stabilit zone de patrimoniu arheologic se pot înstrăina doar cu aprobarea Ministerului Culturii. De asemenea, terenurile care au sta la baza constituirii unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, a unei federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, desecare şi drenaj se pot vinde doar cu aprobarea adunării generale a organizaţiei respective.
 
Condiţii pentru cumpărători
 
Pentru a putea cumpăra terenuri agricole, atât străinii cât şi cetăţenii români, trebuie să aibă cunoştinţe în domeniul agricol şi să fi desfăşurat activităţi agricole minim 5 ani. De asemenea, cei care deţin deja teren agricol în proprietate şi vor să mai cumpere trebuie să facă dovada că au desfăşurat activităţi agricole pe terenul deţinut. Proiectul de lege prevede înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, fie prin transformarea Agenţiei Domeniilor Statului, fie prin constituirea unei noi instituţii. “Acest lucru ca şi altele care vor trebui clarificate în legătură cu această lege vor fi stabilite în perioada următoare, în urma consultărilor pe care le vom avea cu reprezentanţii tuturor organizaţiilor şi asociaţilor de producători agricoli, după care vom înainta proiectul spre aprobare guvernului, care îl va trimite spre adoptare  Paramentului- a declarat pentru Capital ministrul agriculturii Daniel constantin
Potrivit tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 ianuarie 2014, România trebuie să-şi deschidă piaţa terenurilor agricole şi pentru persoanele fizice din ţările membre UE. În momentul de faţă pot cumpăra terenuri agricole doar persoanele juridice(societăţile comerciale) care au sediul în România, nu şi persoanele fizice. "Acest termen de 1 ianuarie 2014 este prevăzut în tratatul de aderare. S-au facut eforturi, şi în anii trecuţi şi în acest an, ca termenul să poate fi prelungit, dar tratatul de aderare, aşa cum a fost semnat în anul 2005, nu prevede această posibilitate. Şi atunci, trebuie să intervenim printr-o astfel de lege care să protejeze şi sa creeze un mediu competitiv pentru fermierii din Romania, care vor sa achiziţioneze terenuri şi vor să dezvolte afaceri în agricultură", a subliniat Daniel Constantin.