Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a anunţat că, începând de astăzi, va putea să acorde garanţii, în numele şi contul statului, instituţiilor eligibile în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.

Garanţiile pot fi acordate pentru creditele de cofinanţare accesate, credite ce pot ajunge la 15% din valoarea totală a proiectului.

La program pot participa unităţi administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, institute de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate, operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (societăţi comerciale, regii autonome), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului de sprijin şi condiţiile din normele de creditare ale finanţatorului şi care solicită şi primesc finanţari din partea acestuia.

Statul garantează până la 80% din credit

Garanţia acordată nu poate depăşi 80% din creditul aprobat, în euro sau în lei, în cadrul programului de sprijin, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului de sprijin în baza contractului de credit.

Garanţia se va acorda pe toată durata creditului, care va avea o perioadă de tragere de maximum patru ani, timp în care beneficiarul finanţării garantate în cadrul programului de sprijin va utiliza finanţarea conform tranşelor stabilite cu finanţatorul prin contractul de credit.

Solicitarea beneficiarilor se va depune la sediul central al FNGCIMM sau la una dintre sucursalele ori reprezentanţele sale.