Ajutorul sub formă de subvenție se calculează în funcție de terenul de care un agricultor dispune. Pentru un hectar de usturoi, fermierii primesc 1.000 de euro de euro ajutor. Pentru această suprafață ar trebui să se obțină circa 3 000 de kg de produs.

Condițiile pe care agricultorii trebuie să le îndeplinească pentru a primi ajutor de la stat sunt următoarele:
-să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
-să obțină o producție de minim 3 kilograme usturoi/10 mp;
-să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
-să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

Valorificarea producțiilor se va face înntre 1 iulie și 29 noiembrie.

Toate documentele necesare se depun la Direcțiile Agricole Județene până la data de 29 noiembrie.

Schema de ajutor pentru agricultori se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.