Astfel, Ministerul Agriculturii va implementa, începând cu anul 2012, o schemă de ajutor specific, care are ca obiective prevenirea tendinţei de reducere a suprafeţelor cultivate cu orez şi asigurarea unei producţii care să acopere o parte din necesarul de consum intern. Schema de ajutor specific are în vedere prevenirea deprecierii nivelului de trai în zonele defavorizate şi evitarea abandonului aşezărilor rurale din aceste zone.
Pentru a fi eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor specific, exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate din România. Sprijinul specific se acordă tuturor exploataţiilor de orez eligibile, sub formă de plată anuală suplimentară, cu condiţia ca mărimea acestora să fie de minimum un ha, cu parcele de minimum 0,3 ha (să corespundă criteriilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului pe suprafaţă – SAPS).
Cererea pentru ajutorul specific pentru orez este parte a Cererii unice pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi nu trebuie însoţită de alte documente suplimentare faţă de cele necesare pentru sprijinul SAPS.
Cuantumul total al schemei de ajutor este de maximum trei milioane euro/anual, pentru anii 2012 şi 2013, iar finanţarea este asigurată din fonduri comunitare, din plafonul naţional.