„Sistemul nostru informatic de management al afacerilor este 100% românesc şi de aceea este adaptat cu uşurinţă la modificările care apar în legislaţia noastră. Prin componenta de Management Financiar-Contabil  firmele pot înregistra automat TVA-ul aferent facturilor ca şi TVA-ul exigibil şi neexigibil, concomitent cu încasarea facturilor, aşa cum este prevăzut în noua legislaţie. Jurnalele de TVA sunt actualizate conform normelor de aplicare ale Codului Fiscal, iar în baza lor  se face decontul de TVA, respectiv Declaraţia 300 care se depune în fiecare lună la Administraţia fiscală”, a declarat Ştefăniţă Ghiţă, director dezvoltare SIVECO Applications.

De la 1 ianuarie 2013, exigibilitatea TVA intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90 a zi calendaristică de la data emiterii facturilor.

Noul sistem de plată a TVA trebuie aplicat obligatoriu de două categorii de contribuabili: firmele cu o cifră de afaceri de maxim 2.250.000 lei şi persoanele impozabile care se înregistrează  în scopuri de TVA în cursul anului 2013.

Componenta de Management Financiar – Contabil asigură un control complet şi unitar al fluxului financiar al documentelor primare, o evidenţă financiar-contabilă completă la nivel sintetic şi analitic. În orice moment, pot fi simulate operaţiile de închidere de lunã, şi sunt tipărite automat documentele de informare şi sintezã cerute de legislaţia în vigoare.

Componenta de Management Financiar – Contabil are o arhitecturã scalabilă, pe mai multe niveluri (n-tier). Aceasta este parte a nucleului pachetului SIVECO Applications 2020 – Project:Cloud, asigurând urmãrirea performanţelor oricãrei activitãţi economice. Modulul interacţioneazã cu toate celelalte componente ale sistemului, prin fluxuri complexe de lucru. Practic, orice informaţie valoricã rezultatã din activitãţile de business are reflectare imediatã în componenta de Management Financiar – Contabil.