Elaborarea Codului face parte din obiectivele asumate în cadrul Proiectului "Reforma sistemului judiciar", finanţat prin Acordul de împrumut cu Banca Mondială.
Conform reprezentanților Ministerului Justiției, selecţionarea consorţiului câştigător pentru acordarea consultanţei s-a făcut în conformitate cu criteriile Băncii, respectiv "Selecţia pe baza calificării şi costului Consultantului", agreată prin Acordul de Împrumut şi prevăzută în planul de achiziţii.
Valoarea totală a contractului este de 1.568.809.19 lei (inclusiv TVA), iar durata de implementare este de 17 luni.            
În cadrul proiectului, vor fi sistematizate şi corelate actele normative în domeniul insolvenţei, pre-insolvenţei şi cele privind exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Se va elabora un instrument de lucru unitar, armonizat, care asamblează şi explică piesele legislative disparate.
Codul insolvenţei va fi un corpus de norme, dar şi un corpus de explicaţii fundamentate pe jurisprudenţa instanţelor interne şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, pe bunele practici în domeniu.
În acelaşi timp, proiectul are şi o componentă instituţională, de îmbunătăţire a competenţelor profesionale ale specialiştilor în domeniul insolvenţei şi pre-insolvenţei, astfel că, în programul de pregătire profesională, vor fi cuprinse 60 de persoane (judecători, grefieri, practicieni în insolvenţă), care vor beneficia de două sesiuni de cursuri.