"Funcţionarii publici din cadrul unităţilor subordonate ANAF, afiliaţi la SNFP, îşi exprimă indignarea faţă Guvernul Cioloş care permite aplicarea discreţionară a legilor pe care însuşi acesta le-a promovat. Astfel, OUG nr. 43/2016, privind salarizarea bugetarilor în anul 2016, care a avut drept scop echivalarea salariilor pentru înlăturarea discriminărilor, nu se aplică direcţiilor subordonate ANAF pentru a doua lună consecutiv, cu toate că sunt îndeplinite cumulativ cele trei condiţii impuse de lege: se află subordonate aceluiaşi ordonator de credite, au aceleaşi activităţi, funcţii şi atribuţii şi au acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar", se arată în document. 

Potrivit SNFP, există o lipsă a protecţiei juridice a funcţionarilor publici cu atribuţii de control şi executare în aplicarea legislaţiei fiscale, îngrădirea dreptului de a promova al mamelor care revin din concediul de creştere şi îngrijire a copilului, prin nerecunoaşterea acestei perioade ca vechime în muncă şi specialitate, deşi legea recunoaşte acest drept. 

De asemenea, conform sindicatului, există întârzieri nejustificat de mari în decontarea cheltuielilor făcute de funcţionarii fiscului cu ocazia deplasărilor în interesul instituţiei, tehnica de calcul este rudimentară, iar dotările sunt minime, existând spaţii insalubre în care angajaţii fiscului îşi desfăşoară activitatea. 

"Motivele prezentate mai sus au creat o stare de tensiune în rândurile angajaţilor fiscului, necontrolată în acest moment de organizaţiile sindicale, care pot genera proteste spontane similare celor din 2010. Dacă, pentru aspectele legate de condiţiile de muncă răspunderea este fără echivoc a conducerii ANAF, neaplicarea actelor normative în vigoare privind drepturile salariale şi neaprobarea protecţiei juridice funcţionarilor publici cu atribuţii de control şi executare, poate fi interpretată ca o înţelegere tacită între prim-ministru Dacian Cioloş, preşedintele ANAF – Dragoş Doroş şi, de ce nu, componente interesate ale mediului de afaceri, pentru a menţine această instituţie într-o stare de ineficienţă", menţionează sursa citată. Agerpres