Guvernul României a fost reprezentat la aceste consultări de Prim-ministrul României, domnul Ludovic Orban; viceprim-ministru, doamna Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Victoria Violeta Alexandru; ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, domnul Ion Ștefan și de ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Virgil – Daniel Popescu.

Protejarea salariaților, continuitatea locurilor de muncă și menținerea viabilității activităților din cât mai multe sectoare economice, au fost principalele preocupări exprimate de partenerii sociali reuniți în cadrul CNTDS.

În acest cadru de dialog social, reprezentantul CSN MERIDIAN a sintetizat principalele preocupări ale organizațiilor sindicale sectoriale din structura confederației:

  • asigurarea echipamentelor de protecție pentru salariații care sunt foarte expuși riscului de infectare cu COVID-19 și urgentarea procedurilor de achiziție a acestora, achiziții care ar putea fi realizate centralizat de Guvernul României, cu distribuirea ulterioară în regim de urgență către personalul din unitățile expuse la contactul cu acest virus. Pe lângă cei care sunt expuși direct pe perioade lungi de timp – medicii și asistenții medicali – trebuie să se asigure protecția și altor categorii de salariați, cum ar fi personalul TESA din sănătate, personalul care asigură funcționarea transportului public sau salariații din ministere și instituții publice subordonate, care interacționează frecvent cu publicul și cu beneficiarii programelor de sprijin guvernamental (poliție, poliție locală, poliție de frontieră, direcții de taxe și impozite, direcții agricole județene, asistență socială, Televiziunea Română etc). Raportat la Anexa 1 din Decretul privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, trebuie luat în considerare că mai sunt și alte instituții care participă activ la implementarea măsurilor anticoronavirus în afară de cele menționate la art. 35 alin, aliniatele 2-8 din O.U.G. 114/2018, de exemplu asistența socială care asigură tot ce este necesar centrelor de primire, motiv pentru ar trebui reformulat sau extins acest articol;
  • asigurarea cadrului legal și a fondurilor necesare pentru finanțarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici și a celorlalte categorii de salariați care vor fi nevoiți să lucreze de acasă;
  • restabilirea echității privind salarizarea în sistemul sanitar ținând cont că în lupta împotriva COVID–19 este implicată și expusă întreaga echipă din spitale. Conform datelor transmise de către Ministerului Sănătății în luna ianuarie 2020, în spitalele publice lucrează și 22 267 medici, 85 749 asistenți medicali, dar și 45 904 personal auxiliar sanitar (brancardieri, îngrijitori și infirmiere, cât și întreaga structură de suport tehnic, economic și administrativ, respectiv, aproximativ 24 374);
  • adoptarea unor măsuri pentru asigurarea resurselor financiare necesare funcționării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes național, garantul gestionării durabile a pădurilor statului. Sindicatele din silvicultură apreciază că este necesară intervenția urgentă a Guvernului României pentru asigurarea unui sprijin financiar estimat de Federația Sindicatelor Silva la 150 – 200 milioane lei, necesar pentru menținerea locurilor de muncă, plata salariilor pe perioada instituirii stării de urgență, precum și pentru funcționarea și asigurarea stabilității instituționale a acestei regii. Romsilva traversează în prezent o criză fără precedent cauzată de scăderea vânzărilor de lemn, atât pe picior, cât și ca masă lemnoasă fasonată, cu cca 25% față de anul 2019, în condițiile în care și prețurile au scăzut cu 25-30% față de aceeași perioadă a anului 2018. Și celelalte categorii de venituri provenite din silvoturism și vânătoare tind către zero în această perioadă, având în vedere blocajul din industria HORECA și rechiziționarea multor spații de cazare din cabanele Romsilva și hotelul Silva spre a fi puse la dispoziția persoanelor aflate în izolare sau carantină;
  • adoptarea și implementarea în regim de urgență a următoarelor proiecte legislative pentru asigurarea păcii sociale în Vale Jiului:

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. , pentru anul 2020;

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. (în insolvență) pentru anul 2020.

  • adoptarea unor măsuri pentru menținerea operațională a aeroporturilor din România, dar și pentru protejarea drepturilor salariaților

Identificarea unor surse de acoperire chiar și parțială a pierderilor suferite de aeroporturi prin invocarea ajutorului de stat în conformitate cu prevederile orientărilor și reglementărilor comunitare privind finanțarea în astfel de situații în care se poate invoca forța majoră;

Informarea salariaților, consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale și în urma acestor consultări, luarea unor măsuri la nivelul personalului aeroportuar, măsuri care să se succeadă progresiv din punct de vedere al impactului și să elimine categoric concedierile individuale și/sau colective;

  •  prelungirea valabilității voucherelor de vacanță în condițiile în care măsurile excepționale pentru prevenirea răspândirii COVID – 19 vor afecta perioada de valabilitate a acestora. Această măsură nu este importantă doar pentru menținerea unor drepturi ale salariaților, dar are și valoare de stimulare economică a unităților HORECA din România în contextul eforturilor de recuperare după ridicarea restricțiilor de circulație a persoanelor.