SIE vrea să achiziționeze produse şi preparate farmaceutice, valoarea estimată fără TVA fiind de aproape 950.000 de lei, (210.000 euro). Acordul-cadru prevede achiziţionarea de către Serviciul de Informaţii Externe de produse şi preparate farmaceutice, printr-un contract de achiziţii publice. Potrivit anunţului de licitație, SIE cumpără produse farmaceutice, medicamente pentru diabet, medicamente împotriva tulburărilor gastrointestinale funcţionale, produse utilizate în cardiologie, medicamente pentru sistemul renin-angiotensin, vitamine și laxative. Durata acordului-cadru este de trei luni începând de la data atribuirii contractului, iar principalul criteriu de atribuire este prețul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 28 septembrie, contractul este periodic, iar medicamentele sunt achiziționate cu bani de la buget.