La bugetul de stat, în perioada ianuarie – iulie 2012 s-au încasat 442,77 milioane lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011 (399,64 milioane lei) se constată o creştere cu 10,79 %.

În structura bugetului de stat, încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 242,41 milioane lei, cu 21,31% peste încasările din perioada similară a anului 2011 (199,82 milioane lei); încasările din TVA, pentru operaţiunile interne, au fost mai mari faţă de cele din anul 2011 cu 28,81% (plus 69,05 milioane lei), iar pentru importul de bunuri cu 31,88% (plus 17,79 milioane lei).

Restituirile din taxa pe valoarea adăugată au fost cu 42,38% mai mari decât cele din anul 2011, respectiv 144,31 milioane lei faţă de 101,35 milioane lei, fapt ce dovedeşte preocuparea permanentă a Fiscului pentru sprijinirea mediului de afaceri, se arată în comunicat. Astfel, încasările brute nediminuate cu TVA restituită realizate în primele şapte luni ale anului 2012 au fost cu 14,82% mai mari decât în anul precedent, respectiv 1.210,74 mil. lei în 2012, faţă de 1.054,50 milioane lei faţă de 2011.

În ceea ce priveşte bugetele de asigurări sociale se constată, de asemenea, o creştere a încasărilor în primele şase luni ale anului curent cu 7,11% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. La bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, veniturile încasate în perioada supusă analizei au fost de 136,82 milioane lei, înregistrând o creştere cu 10,07 milioane lei, respectiv cu 7,95 % faţă de primele şapte luni din 2011.

La bugetul asigurărilor sociale de stat, încasările au fost de 317,76 milioane lei, înregistrând o creştere cu 19,82 milioane lei, respectiv cu 6,65% comparativ cu perioada similară a anului trecut. La bugetul asigurărilor pentru şomaj, încasările au fost de 11,22 milioane lei, înregistrând faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011, o creştere cu 1,03 milioane lei, respectiv cu 10,12%.

În luna iulie, totalul veniturilor bugetare realizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu a fost de 162,41 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 17,20% mai mult faţă de veniturile realizate în luna iunie 2011 (138,58 milioane lei).

Fiscul sibian se află pe locul 5 la nivel de ţară, înregistrând o depăşire a programului cu 7,00% pentru încasările realizate în primele şapte luni ale anului curent faţă de programul de încasări stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Inflaţia iunie 2012 faţă de iunie 2011 este de 2,08%.