Arbitrul pieţei locale de telecom precizează că, indiferent dacă este vorba despre un smartphone sau o tabletă cu o reducere substanţială, la achiziţionarea unui abonament pentru servicii de telefonie sau internet, ar fi bine ca utilizatorii să verifice o serie de aspecte.

Printre acestea se află informaţii despre gradul de acoperire, în cazul telefoniei şi internetului mobil (informaţie care poate fi obţinută direct din magazinele/casieriile furnizorului sau consultând hărţile de acoperire disponibile pe site-ul acestuia), disponibilitatea serviciului în zona lor, în cazul telefoniei şi internetului la punct fix, valoarea abonamentului lunar, tariful pentru utilizarea/închirierea unor echipamente adiţionale (dacă este cazul), tarife pentru apeluri internaţionale, câte minute/SMS-uri/trafic include abonamentul, în ce reţele pot fi folosite, în ce ordine vor fi consumate şi ce tarife se aplică după consumarea lor, perioada minimă pentru care se angajează să nu renunţe la contract sau despre taxele pe care ar trebui să le plătească dacă renunţă la contract înainte de termen.

De asemenea, utilizatorii trebuie să se informeze cu privire la termenul de instalare/activare a serviciului; cum poate fi anunţată o defecţiune şi în ce termen se remediază; la ce despăgubiri au dreptul dacă furnizorul nu respectă anumite clauze contractuale; dacă telefonul achiziţionat împreună cu serviciul este codat în reţea; unitatea minimă de taxare a traficului de internet (de exemplu, 1 KB, 10 KB, 1 MB etc.); dacă şi în ce condiţii furnizorul poate bloca sau tarifa suplimentar accesul la anumite aplicaţii (de tip VoIP, file-sharing etc.); condiţiile de suspendare, respectiv reconectare a serviciului în caz de suspendare, precum şi tarifele aplicabile.

Potrivit ANCOM, utilizatorii pot verifica şi valoarea medie naţională a vitezei serviciului de internet sau valoarea medie a acesteia pe localitate pe www.netograf.ro, la secţiunea Statistici.

Totodată, secţiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet şi televiziune) şi serviciile poştale, pentru a-i sprijini în alegerea şi folosirea acestor servicii.

Evenimentul de shopping Black Friday se derulează în România, atât în mediul online, cât şi offline, în perioada 20 – 22 noiembrie.AGERPRES