Principalele aspecte de noutate urmărite prin proiect se referă în primul rând la simplificarea formalităţilor premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar, accesoriu taxei judiciare de timbru, care în prezent presupune un efort suplimentar pentru achiziţionare din partea justiţiabililor şi a avocaţilor.

Totodată, actul normativ presupune actualizarea taxelor judiciare fixe şi corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar, odată cu menţinerea principiilor de calcul progresiv pentru cererile evaluabile în bani, astfel încât să se descurajeze promovarea acţiunilor cu miză economică redusă.

Proiectul de lege reduce totodată numărul de categorii de taxe fixe – care vor fi în principiu de 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei, 200 lei, 300 lei şi doreşte regândirea sistemului de taxare a căilor de atac extraordinare, în conformitate cu configuraţia dată prin noua reglementare procesual-civilă, precum şi pentru responsabilizarea justiţiabilului faţă de folosirea corectă a căilor de atac extraordinare, în limitele stricte şi scopul acestora.

Conform noului act normativ se mai urmăreşte eliminarea dispoziţiilor care fac referire la instituţii care nu se mai regăsesc în reglementarea actuală: reevaluarea acţiunilor şi cererilor scutite în prezent de la plata taxei judiciare de timbru; constituirea unui sistem statistic care să permită efectuarea de analize şi studii de specialitate asupra veniturilor încasate şi a tipurilor de cereri; modificarea procentuală, începând cu 1 ianuarie 2014, a destinaţiei sumelor provenite din taxele judiciare de timbru, astfel încât sumele încasate să aibă ca destinaţie în proporţie de 45% bugetul statului şi 55% bugetele locale; simplificarea şi modernizarea sistemului de încasare a taxelor judiciare de timbru, inclusiv prin modificarea modului de virare a sumelor provenind din taxele judiciare de timbru; echilibrarea sistemului de taxe, prin apropierea celor două categorii majore – cele în cuantum fix şi cele stabilite în funcţie de valoarea cererii – prin diminuarea taxelor procentuale.

Potrivit actului normativ, evoluţia în plan legislativ din ultimii ani, în special transformările substanţiale care au avut loc prin adoptarea noului Cod civil şi a noului Cod de procedură penală, nu s-a reflectat însă într-un mod adecvat şi la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru. Taxele actuale sunt, în cea mai mare măsură, la nivelul stabilit în anul 1997, actualizat în anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflaţie, se arată în expunerea de motive.

În afară de actualizarea periodică cu indicele de inflaţie, un obiectiv care trebuie să fie avut în vedere permanent îl constituie reflectarea corectă de către sistemul de taxare a costurilor judiciare pe care le presupune buna funcţionare a sistemului justiţiei – care să ţină seama, de exemplu, de numărul de cauze soluţionate într-un an la fiecare nivel de instanţă şi de cheltuielile bugetare efectuate în acelaşi an.

Pe de altă parte, mai prevede actul normativ, timbrul judiciar aplicat distinct de taxele judiciare de timbru dublează aceste taxe.
Sursa: Agerpres