Comisia Europeană (CE) a adoptat propunerea legislativă pentru introducerea taxei pe tranzacții financiare (TTF) în UE pe 28 septembrie 2011, obiectivul final fiind aplicarea acestei taxe de către toate cele 27 de state membre. În cazul în care proiectul urma să fie aprobat, propunerea ar fi intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014. Consiliul European şi Consiliul Miniștrilor Economiei și Finanțelor (ECOFIN) au recunoscut totuşi că mai multe state membre au dorit să lanseze o cerere pentru Procedura de Cooperare Consolidată (PCC) în scopul adoptării acesteia până la sfârşitul anului 2012.

PCC este o procedură legislativă care se utilizează în cazul în care nu se obţine unanimitatea în rândul statelor membre privind Directiva TTF. Cel puţin 9 state membre ar trebui să depună o cerere către Comisia Europeană privind utilizarea PCC pentru ca această procedură să fie luată în considerare. Odată ce această cerere este depusă, propunerea Comisiei Europene către Consiliul European ar trebui să conţină detalii cheie privind această taxă.

Conform prevederilor propunerii, taxa este aplicabilă tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare efectuate între instituții financiare în care cel puțin una dintre părți este stabilită în Uniunea Europeană. Schimbul de acțiuni și obligațiuni ar fi taxat cu o cotă de 0,1%, iar tranzacțiile cu derivative cu o cotă de 0,01%. Locul taxării ar fi statul membru unde instituția financiară implicată în tranzacție este stabilită.
România, în grupul ţărilor care agreează taxa

România pare să fie în favoarea unei taxe pe tranzacțiile financiare, dar cu anumite condiții, cum ar fi introducerea acestei taxe la nivelul Uniunii Europene.

„În ciuda faptului că unele state cum ar fi Irlanda, Luxemburg şi Olanda au încă îngrijorări semnificative privind taxa, cererea pentru PCC indică faptul că există o voinţă politică semnificativă în spatele acestei taxe”, subliniază Dan Bădin, Partener Deloitte Tax. „Deoarece este mai mult decât probabil ca o parte dintre statele membre UE să implementeze TTF, companiile (inclusiv cele din state membre care probabil nu vor implementa TTF) ar trebui să monitorizeze îndeaproape evoluţia şi să acorde o importantă sporită acestei taxe”.

Odată ce detaliile privind această taxă devin mai clare, companiile trebuie să înţeleagă paşii necesari în vederea obţinerii conformităţii şi ulterior să implementeze aceşti paşi prin definirea produselor care ar putea fi afectate, revizuirea arhitecturii sistemelor curente şi identificarea nivelului modificărilor necesare.

„Această acţiune presupune un volum semnificativ de muncă aşa cum s-a putut observa din introducerea TTF în Franţa”, continuă Dan Bădin. „Este crucial pentru companii să înceapă planificarea acestei taxe cel mai curând posibil, pentru a fi pregătite”.
   
Detaliile TTF – PCC şi data implementării acesteia sunt încă necunoscute, dar se aşteaptă ca legislaţia să fie bazată pe proiectul de legislaţie privind TTF publicat în data de 28 septembrie 2011 şi în baza discuţiilor din cadrul Grupului Tehnic de Lucru, care au luat în considerare aspecte ca scopul taxei (tipurile de tranzacţii – instrumente de capitaluri proprii, obligaţiuni, derivative, etc.) şi cum se vor impozita aceste tranzacţii (în baza locului de emisiune sau a celui de rezidenţă).