Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunţat miercuri depunerea la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a unui proiect legislativ privind declararea unor instituţii publice de spectacole sau de concerte drept instituţii de importanţă naţională.

„În calitatea mea de deputat PNL, împreună cu Iulia Scântei, senator PNL, am depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, pentru care este solicitată aplicarea procedurii de urgenţă pentru dezbatere şi adoptare”, a scris Gheorghiu pe Facebook.

”Îndreptarea unui vid legislativ”

Potrivit ministrului, propunerea legislativă are în vedere „îndreptarea unui vid legislativ” existent din 2007 şi presupune recunoaşterea statutului amintit pentru acele instituţii de spectacole sau concerte „care au împlinit o sută de ani de la fondarea sau înfiinţarea lor şi care au un rol istoric în afirmarea identităţii culturale naţionale sau a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale sau au contribuit, prin artele spectacolului, la apariţia şi consolidarea culturii naţionale după înfăptuirea Marii Uniri din 1918 şi păstrează, cultivă, dezvoltă şi prezintă într-o măsură deosebită memoria evenimentelor şi a personalităţilor care au contribuit la făurirea unităţii naţionale şi a statului modern român”.

„În ultimii ani, o serie de instituţii publice de spectacole sau concerte au solicitat o recunoaştere a activităţii desfăşurate şi a contribuţiei acestora la promovarea valorilor cultural artistice autohtone şi universale pe plan naţional şi internaţional, prin obţinerea statutului de instituţie publică de importanţă naţională.

Acest lucru nu a fost posibil, întrucât legislaţia în vigoare din domeniul artelor spectacolului nu cuprinde reglementări cu privire la acest statut sau la posibilitatea acordării acestuia unor instituţii de spectacole sau concerte, existând un vid legislativ în această materie”, afirmă Gheorghiu.

”Realităţile sociale, aflate într-o continuă dinamică”

El spune că „statutul de instituţie de importanţă naţională va permite astfel ca şi angajaţii acestora să beneficieze de trecerea la o treaptă superioară de salarizare”.

„Până acum doar bibliotecile, muzeele şi colecţiile publice puteau fi, după caz, de importanţă naţională, de importanţă regională, de importanţă judeţeană sau de importanţă locală. Am considerat că este echitabil să propunem modificarea legislativă şi să oferim şi altor instituţii posibilitatea de a beneficia de clasificarea propusă, cu toate beneficiile care decurg din aceasta”, explică ministrul.

Bogdan Gheorghiu accentuează că „proiectul de lege este oportun prin raportarea la realităţile sociale aflate într-o continuă dinamică, pentru a acoperi vidul legislativ existent şi pentru a permite recunoaşterea importanţei activităţii desfăşurate de instituţiile de spectacole sau concerte”.

Statutul, acordat prin cerere

Statutul de instituţie publică de importanţă naţională ar putea fi acordat la cerere şi altor instituţii de spectacole sau concerte în afara celor prevăzute mai sus, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în proiectul de lege.

Potrivit proiectului depus, recunoaşterea sau acordarea statutului de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională se va realiza prin hotărâre de guvern, iniţiată de Ministerul Culturii, la solicitarea autorităţii în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte. Tot prin hotărâre de guvern se poate aproba, după caz, schimbarea denumirii instituţiei de spectacole sau concerte de importanţă naţională.

Normele şi procedura de acordare a statutului de instituţie publică de importanţă naţională ar urma să fie elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului şi aprobate prin ordin al ministrului culturii.

„În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege, se va înfiinţa Comisia Naţională a Artelor Spectacolului, care, potrivit legii, va fi organismul de specialitate cu rol consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii, iar componenţa, organizarea şi funcţionarea acesteia se vor aproba prin ordin al Ministrului Culturii”, a mai scris Bogdan Gheorghiu.