Conform Ordinului nr. 1.730 din 15 mai 2020 al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial nr. 419 din 20 mai 2020, acordarea Certificatelor de Situații de Urgență (CSU) se prelungește până la data de 15 iunie 2020.

În plus, noua reglementare prevede că sunt eligibili să solicite CSU și solicitanții care dovedesc diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, nu doar cei care fac dovada acestei diminuări în luna martie sau aprilie cum se prevedea până la momentul adoptării Ordinului nr. 1.730, ne transmite echipa cabinetului de avocatură GRUIA DUFAUT.

Certificatul de Situații de Urgență este un instrument de susținere oferit de autorități în contextul pandemiei de Covid-19 pentru solicitanţii, operatori economici, a căror activitate este afectată total/parțial sau a căror venituri/încasări au diminuat cu minimum 25%, ca efect al deciziilor emise de autorități în perioada stării de urgență decretate.

Ministerul Economiei eliberează, la cerere, operatorilor economici, Certificate de Situații de Urgență sub 2 forme, pentru utilizarea în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice, în perioada stării de urgenţă decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

Forma declarației pe propria răspundere pe care trebuie să o completeze solicitanții de CSU tip 2 (Galben) a fost modificată, ea fiind prezentată în anexa ordinului publicat marti, 20 mai.

În fine, de reținut că un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de situații de urgenţă, cererea putând fi depusă exclusiv pe cale electronică, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/.

Documentele cerute – date de identificare și declarație pe propria răspundere – se încarcă pe platforma susmenționată sub semnătură electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, care deține semnătură electronică.

Eliberarea certificatelor se face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.