Se întâmplă în toate magazinele din România

Un raport recent al Institutului de Cercetare a Comerțului Retail de Bunuri de Consum (IELKA) a adus în atenție discrepanțele semnificative ale prețurilor pentru coșurile de cumpărături tipice între supermarketurile din diferite țări europene. Rezultatele acestei analize demonstrează nu doar diferențele de costuri, ci și varietatea factorilor care influențează aceste prețuri.

Raportul IELKA a comparat prețurile în 43 de categorii de produse din supermarketuri din Grecia, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Portugalia, Germania și România. Această comparație a fost realizată atât cu TVA, cât și fără TVA, pentru a evidenția impactul acestui impozit variabil asupra prețurilor.

Diferențele de costuri și impactul TVA-ului

Rezultatele au arătat că, în general, prețurile pentru un coș tipic de produse pentru gospodărie sunt mai mici în supermarketurile grecești decât în cele din celelalte țări incluse în studiu. Germania a avut cea mai mare diferență, cu un coș mediu cu 24% mai scump decât în Grecia, urmată de Franța (20%), Marea Britanie (25%), Italia (16%) și Portugalia (7%). Cu toate acestea, Spania și România au avut diferențe mai mici, de 5%, respectiv 1%.

Eliminarea TVA-ului a relevat o imagine și mai clară a discrepanțelor. Toate cele șapte țări comparate – Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Portugalia și România – au avut coșuri medii mai scumpe decât Grecia, cu diferențe între 6% și 33%. Aceste variații sunt influențate în mare măsură de cotele diferite de TVA, Grecia având una dintre cele mai mari, de 13%.

Factorii care influențează prețurile

Preferințele și obiceiurile de consum ale populației pot influența cererea și oferta de produse, ceea ce poate afecta prețurile. De exemplu, preferința pentru produse bio sau organice poate influența prețurile.

Pe lângă TVA, există o serie de factori care contribuie la aceste diferențe de prețuri:

  • Nivelul fiscalității: Diferitele politici fiscale ale fiecărei țări au un impact semnificativ asupra prețurilor.
  • Obiceiurile de consum: Preferințele și obiceiurile de consum ale populației pot influența cererea și oferta de produse, ceea ce poate afecta prețurile.
  • Infrastructura logistică: Costurile de transport și de depozitare pot varia în funcție de infrastructura logistică a fiecărei țări.
  • Dimensiunea pieței: Economia de scară poate influența costurile de producție și distribuție ale produselor.
  • Factori climatici și geografici: Factori precum climatul și geografia pot afecta costurile de producție și distribuție a anumitor produse.