Operatorii cărora li se aplică această reglementare sunt: Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, Orange România, Romtelecom, RCS & RDS, Telemobil şi Vodafone Romania, respectiv toţi furnizorii activi de reţele şi servicii de telefonie mobilă destinate publicului din România, aceştia fiind identificaţi de ANCOM ca având putere semnificativă pe pieţele terminării la puncte mobile a apelurilor de voce în propriile reţele.
Tariful de terminare reprezintă preţul plătit pe piaţa de gros de un furnizor de servicii de telefonie operatorului în reţeaua căruia sunt terminate apelurile efectuate de proprii utilizatori. Acest preţ se regăseşte în tariful perceput utilizatorului final care iniţiază apelul. Practicarea unor tarife de terminare excesive în raport cu costurile furnizării eficiente a serviciilor poate prejudicia concurenţa la nivelul pieţei de telefonie şi denaturează comportamentul de consum al utilizatorilor.
Necesitatea continuării reglementării tarifelor de terminare la puncte mobile a apelurilor de voce a fost confirmată în urma analizelor de piaţă realizate de ANCOM în anul 2011, din care a rezultat că toţi cei 6 furnizori de servicii de acces la o reţea publică de telefonie mobilă, activi în România, deţin putere semnificativă pe piaţa de gros a terminării la puncte mobile a apelurilor de voce în propriile reţele. ANCOM a impus tuturor acestor furnizori obligaţia de a respecta anumite plafoane maxime pentru tarifele serviciilor de interconectare.
23,4 milioane utilizatori de telefonie
Suplimentar faţă de reducerea tarifelor de interconectare, aceşti furnizori sunt subiectul unor obligaţii de transparenţă, nediscriminare, de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, precum şi obligaţia de control al tarifelor.
În urma reglementărilor, tariful mediu pentru terminarea la puncte mobile a apelurilor de voce în România a scăzut în termen nominali cu peste 70%, din 2003 şi până în prezent.
Anul 2013 va marca noi evoluţii ale tarifelor de terminare ale apelurilor de voce, atât la puncte fixe cât şi la puncte mobile. Cuantumurile şi viteza reducerilor vor fi definitivate în urma consultărilor publice naţionale şi europene.
Numărul total de utilizatori activi de telefonie mobilă din România era de 23,4 milioane la sfârşitul anului 2011, în scădere cu 4% faţă de cel înregistrat la finele lui 2010. Numărul cartelelor preplătite active a scăzut în 2011 cu 6%, ajungând la 14,05 milioane, în timp ce numărul abonamentelor persoanelor fizice a scăzut cu 3% (până la 6,42 milioane), iar numărul abonamentelor încheiate de persoane juridice a crescut cu 5% (ajungând la 2,94 milioane), în comparaţie cu valorile înregistrate la nivelul anului 2010. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la sfârşitul anului 2011 era de 123 cartele SIM active la 100 locuitori şi a fost calculată pe baza rezultatelor preliminare ale recensământului desfăşurat în 2011.
Potrivit datelor raportate ANCOM de furnizori, piaţa de comunicaţii electronice a înregistrat în anul 2011 valoarea de 3,5 miliarde euro (14,8 miliarde RON). Veniturile obţinute din servicii de terminare a apelurilor de voce de către operatorii de telefonie mobilă din România în această perioadă au atins suma de 0,47 miliarde euro (1,97 miliarde RON), reprezentând 13,3% din valoarea pieţei de comunicaţii electronice, în timp ce operatorii de telefonie fixă au obţinut 0,05 miliarde euro (0,23 miliarde RON) din serviciile de terminare a apelurilor de voce, reprezentând 1,5% din valoarea pieţei de comunicaţii electronice.