Potrivit proiectului de lege, apar mai multe situaţii în care firmele vor fi dizolvate. Una dintre acestea este nedepunerea situaţiilor financiare până la termenul legal, care anul acesta a fost 30 mai, de exemplu. O altă situaţie care poate duce la dizolvare este neîndeplinirea condiţiilor referitoare la sediul social, inclusiv din cauza expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă a spaţiului sau din cauza vânzării acestuia. Un alt caz vizează inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerţului sau la fisc. Dacă aceasta depăşeşte trei ani, atunci se poate solicita dizolvarea.

Proiectul mai arată că lista societăţilor pentru care Registrul Comerţului va formula cereri de dizolvare va fi postată cu 15 zile înainte, pe pagina de internet a instituţiei.