Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 are în vedere acordarea de subvenții pentru cei care necesită acoperirea integrală sau parțială a costurilor încalzirii propriei locuințe. Ajutorul se cere annual la primăria localității, fie personal, fie prin intermediul asociației de proprietari a blocului.

Mai mult, subvenționarea costurilor de încălzire este asigurată maximum cinci luni pe an, în timpul sezonului rece, adică între noiembrie și martie iar ajutorul este dat pentru un singur sistem de încălzire – sistemul principal folosit de persoanele singure sau de familii.

Mai exact, este vorba de acoperirea integrală sau parțială a costurilor cu energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gazele naturale sau lemnele, cărbunii, combustibilii petrolieri.

Pentru energie termică, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 786 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei. În plus, cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.

În ceea ce privește ajutoarele pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 750 de lei.

Deși cererile pentru ajutor trebuie depuse până pe 15 octombrie, ordonanța prevede că acestea pot fi depuse și ulterior iar ajutorul doar în lunile rămase la momentul depunerii cererii.