Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  informează că în perioada 03 august 2020 – 11 decembrie 2020, beneficiarii pot depune cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 5/2020.

În ceea ce privește suma alocată pentru sesiunea 05/2020, aceasta este de 10.000.000 euro.

De asemenea, valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7 000 000 euro.

Ce trebuie să știe solicitanții

Solicitanții trebuie să știe că înainte de depunerea cererii de sprijin, aceștia trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi obţinerea avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră.

După avizarea proiectului tehnic de împădurire de către Garda Forestieră, solicitanţii pot depune, la Centrele Judeţene APIA, cererile de sprijin însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

De asemenea, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208/2020 şi este publicat pe site-ul APIA, secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Selecţia Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.840/2018 şi prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 68/2020 şi este publicat pe site-ul APIA.

Beneficiarii vor fi anunțați printr-o notificare de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site -ul APIA a Raportului de selecţie parţial/final aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.