În an de Centenar, veteranii de război și văduvele de război vor beneficia de sporuri mai mari, dar și de o indemnizație de 1 Decembrie.

Potrivit inițiatorilor „aceste categorii merită recunoștință și sprijin necondiționat, pentru că o națiune nu este cu adevărat puternică dacă nu își respectă istoria, armata și eroii”.

„Se impune o premiere în cuantum de 5.000 lei net pentru fiecare veteran și invalid de război, precum și pentru văduvele de război, în data de 1 Decembrie 2018”.

Sporurile propuse sunt diferențiate atât pentru fiecare categorie de beneficiar, cât și pentru fiecare grad de invaliditate al răniților din război.

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

Art. 1 – „Literele a) – c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) Invalizilor de război:

– 518 lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;

– 462 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;

– 392 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate;

b) Veteranilor de război – 322 lei lunar;

c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit – 322 lei lunar.

Art. 2 – (1) Invalizii, precum și veteranii de război primesc, pe lângă indemnizațiile prevăzute la art. 1, și un spor de câte 40 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 10 lei pentru fiecare lună de participare ce depășește un an calendaristic”.

Art. 16 – „Veteranii și văduvele de război beneficiază și de următoarele drepturi:

p) un premiu financiar în cuantum de 5.000 lei net pentru anul Centenarului 2018″.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de ambele camere, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.