Este vorba despre programul Casa Verde. Mii de români au șansa de a obține bani pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis un comunicat în care precizează că va fi reluată înscrierea persoanelor fizice în aplicația informatică.

Toate documentele înregistrate cu succes în aplicația informatică, precum și cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicație până la momentul suspendării accesului în aplicația informatică, sunt acceptate de Administrația Fondului pentru Mediu ca fiind depuse în termen, în vederea analizării, se arată în comunicatul citat.

Persoanele fizice care nu au depus și nu au înregistrat documentele la instalatorii validați până în data de 10 septembrie, vor avea posibilitatea de a depune la instalatori documentele solicitate, cu condiția ca acestea să fie valabile la data înregistrării în aplicația informatică.

Valoarea totală destinată înscrierilor persoanelor fizice în cadrul Programului este de 537 milioane lei, reprezentând finanțarea acordată prin Programul Operațional Regional (POR) și contribuția Administrației Fondului pentru Mediu pentru Regiunea București – Ilfov.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Lista instalatorilor validați care au semnat contracte de participare la care se pot înscrie persoanele fizice este disponibilă pe site-ul AFM:
https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2019/lista_instalatori_contracte_semnate-2019_09_05.pdf