Proprietarii de terenuri ar putea fi obligați să garanteze accesul neîngrădit și nerestricționat al reprezentanților statului la acestea

Totodată, proiectul respectiv prevede că orice vânzare realizată de o companie cu capital de stat sau mixt care operează infrastructuri critice poate fi realizată doar cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Amintim că organismul respectiv este condus de președinte și alcătuit din mai mulți miniștri și șefi de servicii secrete.

Proiectul a fost pus în dezbatere publică iar, în cazul în care va fi adoptat de Guvern, va merge în Parlament pentru dezbatere și vot.

Ce sunt obiectivele de infrastructura critică?

Conform OUG 98/2010, active economice sau de securitate națională sunt „esențiale pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel national”.

Totuși, în momentul de față nu există o listă publică a obiectivelor de infrastructură critică. Trebuie menționat că aceeași ordonanță de urgență din 2010 listează sectoarele și subsectoarele infrastructurii critice naționale. Aceasta poate fi vizualizată aici.

Printre acestea se află energia, telecomunicațiile, transporturile, serviciile publice (alimentare cu apă), domeniile sanitar și alimentar, administrația și cercetarea.

În acest context, autoritățile publice responsabile propun desemnarea infrastructurilor critice naționale sau europene, iar decizia finală va fi luată prin hotărâre de Guvern. De asemenea, mai multe companii cu capital de stat sau privat au fost desemnate deja infrastructuri critice, conform informațiilor transmise de g4media.ro

O limitare a dreptului la proprietate garantat prin Constituție

Garantarea accesului la activele de infrastuctură critică se referă, în anumite condiții, la o limitare a dreptului la proprietate garantat prin Constituție, conform sursei menționate. Totodată, acest lucru este menționat în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Sursa menționat a precizat că propunerea a venit din partea unor companii ce operează infrastructure critice și care s-au confruntat cu refuzul unor entități private învecinatem, fie acestea fizice sau juridice, de a le permite accesul pentru operare.

De menționat este și că înstrăinarea, sub orice formă, a unor elemente ce țin de infrastructură critică, fie că apațin unor entități de stat sau mixte, stat cu privat, se va face obligatoriu numai după consultarea Consiliului Suprem de Apărare al Statului, potrivit proiectului.

Textul integral al proiectului de lege

Astfel, rolul Consiliului Suprem de Apărare al Statului în marile decizii comerciale ar fi întărit suplimentar, după ce și proiectul legii privind rețelele de telecomunicații 5G prevede că avizul CSAT este obligatoriu pentru acceptarea operatorilor din domeniu.

Textul integral al proiectului de lege pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice este următorul:

Art. I – După articolul 11 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, art.111 și 112 , cu următorul cuprins:

„Art.111 – (1) Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat care dețin, cu orice titlu, terenuri, construcții sau instalații tehnologice, în perimetrul cărora sunt amplasate sau instalate elemente de ICN/ICE, au obligația să permită necondiționat accesul personalului specializat de la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de ICN/ICE, în vederea remedierii disfuncționalităților sau realizării mentenanței sistemelor. (2) Pentru pagubele cauzate pe timpul desfășurării intervențiilor prevăzute la alin. (1), proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE au obligația de a plăti celor îndreptățiți contravaloarea expertizelor, precum și cuantumul despăgubirilor stabilite de către evaluatori autorizați.

Art.112 – La încheierea oricăror acte privind înstrăinarea, prin orice modalitate, inclusiv vânzare – cumpărare, a unor elemente de ICN/ICE sau a unor obiective ce dețin calitatea de ICN/ICE, având capital de stat sau mixt, proprietarii/operatorii/administratorii respectivi au obligația să solicite prin intermediul autorității publice responsabile avizul CSAT.”

Art. II – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”. Amintim că textul intregral poate fi vizualizat și la următorul link.

Expunerea de motive

În expunerea de motive se specifică că actul normativ va presupune o limitare la dreptul de proprietate, dacă va fi adoptat.

„Propunerea de reglementare vizează introducerea unor limite ale exercitării dreptului de proprietate, ale căror premise rezultă din dispozițiile art. 44 alin. (1), art. 53 și art. 115 alin. (6) din Constituția României, republicată, potrivit cărora, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 556 alin. (2) din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea atributelor dreptului de proprietate (posesia, folosința şi dispoziția) poate fi limitată doar prin lege.

Prin proiectul de lege se urmărește introducerea unor norme juridice menite să contribuie la asigurarea securității infrastructurilor critice naționale/europene prin crearea cadrului legal necesar pentru ca proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene (ICN/ICE) să li se permită accesul la elementele de infrastructură critică națională/europeană în scopul realizării mentenanței acestora sau pentru remedierea unor disfuncționalități intervenite în funcționare”, este menționat în documentul respectiv.