Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care consumatorii urmează să aibă mai multe drepturi, în fața furnizorilor de energie.

Astfel, noua legislaţie va preciza în mod clar că furnizorul de energie electrică nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali. Doar consumatorul de energie electrică are acest drept, arată Adevărul.

Iar ANRE le va da dreptul clienţilor să solicite furnizorului de energie electrică reeşalonarea la plată a sumelor datorate în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

Este introdus, de asemenea, termenul de „prosumator“, adică atât consumator, cât şi producător de energie electrică. Această modificare vine în contextul în care din acest an cei care şi-au montat panouri fotovoltaice pot să vândă energia electrică pe care o produc în exces.

În cazul contoarelor inteligente, va fi introdusă obligativitatea furnizorilor de a factura consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare colectate.

În plus, revine factura lunară: autorităţile vor introduce perioada de facturare lunară pentru clienţii care primesc energie electrică în regim reglementat, adică la preţuri stabilite de către stat, valabile de anul acesta până în 2022.

Pentru clienţii de pe piaţa liberă, care nu beneficiază de preţurile reglementate, perioada de facturare va fi convenită între client şi furnizor, dar fără să depăşească trei luni.

Cu toate acestea, şi ei vor putea opta pentru o perioadă de facturare de o lună.

”La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial, furnizorul are obligaţia să ofere clientului final posibilitatea de a opta pentru o perioadă de facturare lunară”, arată proiectul Autorităţii de Reglementare.

Mai multe informații pentru consumatori

Noile reglementări vor obliga furnizorii să pună la dispoziţia clienţilor finali mai multe informaţii prin intermediul facturii şi al paginii de internet.

De exemplu, clienţii vor putea vedea pe factură care era indexul contorului la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare şi intervalul de timp şi modalităţile prin care pot trimite indexul autocitit.

În cazul în care clientul nu achită o factură în termenul scadent, factura va trebui să includă informaţii privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii, dar şi semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură.

Cât privește furnizorul, el va trebui să menţioneze şi dreptul clientului de a schimba furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor, modalităţilr de transmitere a plângerilor, dar şi măsurile pe care le pot lua furnizorii dacă factura nu este achitată la timp.

Furnizorii vor fi obligaţi să detalieze conţinutul ofertei de furnizare a energiei electrice pe care o prezintă consumatorilor. Oferta furnizorului va fi publicată atât pe pagina proprie de internet, cât şi la punctul unic de contact.

De asemenea, ofertele vor fi introduse şi în aplicaţia ”Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”, lansată de Consiliul Concurenţei cu scopul de a-i ajuta pe consumatori să compare preţurile furnizorilor.