Consiliul de Administraţie al companiei a aprobat astfel declanşarea procedurii de selecţie a directorului general, a doi directori generali adjuncţi şi a directorului financiar potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, informează un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

„Reamintim faptul că prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNN din data de 28.09.2018, a fost numită conducerea administrativă a SNN în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, pentru un mandat de patru ani, organizarea procedurii competitive de selecţie pentru conducerea executivă fiind unul dintre obiectivele prioritare din scrisoarea de aşteptări. Procedura de selecţie a conducerii executive se poate derula, potrivit prevederilor legale, doar după finalizarea procedurii de selecţie a conducerii administrative”, a anunţat compania.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a Consiliului de Administraţie au fost aprobate şi criteriile de eligibilitate pentru conducerea executivă a Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a centralei nucleare din Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, iar Unitatea 2 în anul 2007.

Cele două unităţi de la Cernavodă asigură în prezent aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării.

Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participaţie de 82,49%.

Compania are o capitalizare de 2,38 miliarde lei.