Vor fi scutiți de taxe. Camera Deputaţilor a adoptat un proiect care propune scutirea de impozit sau taxe pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice care nu au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, începând cu data autorizaţiei de construire şi până la data procesului-verbal de recepţie finală privind lucrările efectuate.

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect care vizează regimul de taxe

Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2025.

Clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care nu au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, începând cu data autorizaţiei de construcţie şi până la data procesului-verbal de recepţie finală privind lucrările efectuate, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare”, arată proiectul.

În cazul lucrărilor de renovare sau reabilitare în curs de execuţie la data intrării în vigoare a legii pentru completarea art. 456 alin .(1) a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, scutirea se aplică potrivit prevederilor art.III, până la data procesului-verbal de recepţie finală, potrivit proiectului.

taxe impozit impozitare
SURSA FOTO: Dreamstime

Realizarea unor astfel de lucrări presupune costuri foarte mari

Inițiatorii au subliniat că realizarea unor astfel de lucrări presupune costuri foarte mari. Potrivit acestora, numărul relativ restrâns de monumente istorice care au fost reabilitate în ultimii ani a fost determinat de costurile foarte ridicate pe care le presupune realizarea unor asemenea lucrări.

De asemenea, inițiatorii proiectului au explicat că mai mulți factori joacă un rol important:

  • un grad deosebit de ridicat de expertiză pentru resursa umană angrenată (arhitecţi, ingineri constructori, restauratori etc);
  • costul foarte ridicat al materialelor de construcţii compatibile, pentru a nu afecta calitatea arhitectonică deosebită şi pentru a conserva caracteristicile unice.

În condiţiile în care bugetele administraţiilor publice locale nu pot susţine ample proiecte de reabilitare a monumentelor istorice, crearea unor facilităţi fiscale pentru proprietarii clădirilor clasate ca monumente istorice ar putea constitui un stimul suplimentar pentru restaurarea/consolidarea/reabilitarea acestora de către deţinătorii lor, subliniază inițiatorii.