Una dintre aceste modificări presupune majorarea preavizului pe care cei care stau la bloc îl au la dispoziţie pentru a accepta accesul administratorului în apartamentul său.

Astfel că dacă în textul actual al legii, preavizul este de 5 zile, în textul iniţiativei de modificare preavizul este de 15 zile.

De asemenea, spre deosebire de textul actual al legii, modificarea prevede explicit că intervenţiile de reparare sau înlocuire realizate de administraţie trebuie să vizeze doar părţile comune şi nu pe cele aflate în proprietate privată.

Modificarea introduce ŞI un articol nou care prevede că: "Delegatul sau delegaţiile asociaţiei nu au dreptul de a încălca sau verifica modul de viaţă a proprietarului respectiv precum şi dreptul de proprietate privată a acestuia, cu excepţia cazurilor care privesc respectarea regulilor de igienă şi sănătate publică de către proprietarul apartamentului respectiv".

 

Iniţiativa de modificare a fost deja respinsă de Senat, însă forul decizional este Camera Deputaţilor.