Asociaţia Municipiilor din România a transmis o scrisoarea către premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrului Lucrărilor Publice, Ion Ştefan şi Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă în legătură cu prevederile prevederile Ordonanţei militare nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 .

“Urmare publicării în Monitorul Oficial a OM nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, începând de mâine 31 martie 2020, montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi de a dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune.  Nicio autoritate publică locală nu deţine în acest moment resursele financiare, materiale şi umane pentru a implementa o asemenea măsură”, se arată într-un comunicat citat de News.ro.

AMR menţionează că o asemenea decizie implică achiziţia de dispozitive şi soluţii dezinfectante şi punerea acestora gratuit la dispoziţia populaţiei care locuieşte în clădiri colective, asigurarea lucrărilor de montare a dispozitivelor şi ulterior paza şi aprovizionarea permanentă a acestora, în spaţii proprietate privată, achiziţia de soluţii dezinfectante specifice pentru spaţiile comune ale clădirilor colective şi achiziţia de servicii de curăţenie permanentă/dezinfecţie pentru blocurile de locuinţe.

Jumătate din populaţia României, fără dezinfectanţi

ectanţi“Mai mult, din analizele şi evaluările făcute deja de autorităţile publice locale, nu au fost identificate entităţi comerciale care să furnizeze, la acest moment, dispozitive şi soluţii dezinfectante care să asigure nevoile a mai mult de jumătate din populaţia României.

Faţă de acestea, vă solicităm revizuirea prevederilor art.6 alin. 1 din OM nr. 4/2020, în sensul responsabilizării asociaţiilor de proprietari în ducerea la îndeplinire a acestei obligaţii, cu sprijinul autorităţilor publice locale sau asigurarea dispozitivelor şi dezinfectanţilor necesari în conformitate cu 2 / 3 din prevederile art. 1 din OUG nr. 11/20201 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei”, mai precizează sursa citată.

AMR cere ca Ministerul Sănătăţii să asigure informarea direcţiilor de sănătate publică şi a unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la lista dezinfectanţilor eficienţi în combaterea Covid-19, pe tipuri de utilizare (dezinfectare mâni, spaţii publice, spaţii de locuit, spaţii de tranzit) posibile surse de aprovizionare (producători naţionali/importatori).

De asemenea, Asociaţia Municipiilor reaminteşte faptul că în această perioadă au fost reglementate noi obligaţii pentru administraţia publică locală, acestea fiind: sprijinirea persoanelor izolate la domiliciu, amenajarea de spaţii de carantină şi asigurarea persoanelor care sunt incluse în acest regim cu trei mese pe zi, cu obiecte de îmbrăcăminte şi de igienă personală, tratamente medicale, altele decât legate de îmbolnăvirea cu Covid-19.

Criza din economie goleşte administraţiilor locale

Alte măsuri se referă la evidenţa persoanelor de peste 65 de ani pentru sprijinirea acestora, identificarea persoanelor fără adăpost şi îngrijirea acestora, asigurarea de spaţii hoteliere între ture şi gărzi pentru personalul medical, în vederea prevenirii răspândirii Covid-19.

“Pentru ducerea la îndeplinire a acestor obligaţii vă rugăm să emiteţi în regim de urgenţă actele normative care să asigure autorităţilor publice locale instrumentele şi resursele necesare:  reglementarea posibilităţii ca APL să efectueze achiziţii directe de bunuri, servicii şi lucrări necesare combaterii epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, fără aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale; efectuarea rectificării bugetare şi alocarea de fonduri în regim de urgenţă municipiilor şi oraşelor”, a mai precizat AMR.

Asociaţia Municipiilor mai spune că suspendarea sau încetarea activităţii unor agenţi economici va duce la diminuarea alimentării cu sume provenite din impozitul pe venit, iar amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale până la data de 30 iunie, măsură benefică pentru populaţie, afectează substanţial bugetele locale. Ordonanţa MIlitară nr 4 prevede montarea de dispozitive cu dezinfectanţi la scările blocurilor şi dezinfectarea frecventă a spaţiilor comune din blocuri.