Candidatul PNL a formulat plângere la Biroul Electoral Central cu privire la încălcarea dispozițiilor art.65 alin.3 din Legea nr.115/2015 de către candidatul Decebal Făgădău. Liberalul vrea să-l oblige pe Făgădău să înceteze de îndată a mai folosi în campania electorală drept simbol/însemn/semn electoral a logo-ului aparținând Primăriei Constanța; obligarea acestuia la încetarea folosirii site-ului myCT.ro în scop de propagandă electorală și la eliminarea de pe pagina de Facebook „Decebal Făgădău” a mențiunii „pagina oficială a primarului municipiului Constanța.

Scandal la Constanța!

Vergil Chițac susține că Decebal Făgădău utilizează ilegal drept semn electoral logo-ul municipiului Constanța/Primăriei Constanța constând în simbolul denumit în continuare CT, susține Chițac.

”Logo-ul respectiv a fost lansat oficial de Primăria Constanța la data de 21.05.2020 odată cu site-ul myCT.ro, acesta din urmă fiind destinat informării cetățenilor cu privire la lucrările edilitare și de interes public, evenimentele culturale, proiectele „importante” derulate în municipiul Constanța.

În timpul campaniei electorale candidatul Decebal Făgădău a renunțat la folosirea semnului electoral al partidului din partea căruia candidează, înregistrat prin Hotărârea nr.10/2020 (poziția nr.14) a Biroului electoral central, folosind exclusiv logo-ul CT red, fapt de natură a induce în eroare și a produce confuzie în rândul alegătorilor.

Acțiunea pare a fi una premeditată dacă avem în vedere că autobuzele RATC Constanța au fost inscripționate cu logo-ul CT red, la fel și autovehiculele aparținând Confort Urban Srl, pe pubelele de gunoi distribuite gratuit de Primăria Constanța apare același logo CT red, la fel și pe diferite alte materiale promoționale distribuite de Primăria Constanța„, a spus candidatul PNL la primărie, în plțngerea transmisă către BEC.

”Utilizarea logo-ului CT red de către candidatul Decebal Făgădău încalcă dispozițiile art.14 alin.1 din Legea nr.334/2006 potrivit cu care „Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituțiilor de credit la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condițiile stabilite de legile electorale”, prin urmare contrar dispozițiilor art.65 alin.3 din Legea nr.115/2015, mijloacele folosite în campania electorală de candidatul Decebal Făgădău contravin legii. În egală măsură, sunt încălcate dispozițiile art.33 alin.1 din Legea nr.334/2006 potrivit cu care „Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică în cazul societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.”, a mai explicat politicianul.

În condițiile în care logo-ul CT red este afișat pe mijloacele de transport în comun, pe autovehiculele Confort Urban Srl ce efectuează servicii și lucrări publice, pe materiale informative realizate și distribuite de Primăria Constanța, pe bunuri distribuite gratuit de Primăria Constanța, pe site-ul oficial al Primăriei Constanța, în mod evident, vorbim de o finanțare a campaniei electorale a candidatului la funcția de primar din partea PSD.

Chițac mai spune că sunt încălcate dispozițiile art.25 alin.4 lit.a) și d) din Ghidul finanțării campaniei electorale aprobat prin Hotărârea AEP nr.4/2020 potrivit cu care „Următoarele tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale:

a) utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, precum și orice alte referiri la competitorii electorali;

b) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.” și ale art.26 alin.1 din același act normativ „Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de Legea nr.334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt interzise.”

”În raport de considerentele evocate, solicit obligarea candidatului Decebal Făgădău la încetarea folosirii în campania electorală drept simbol/însemn/semn electoral a logo-ului CT red aparținând Primăriei Constanța. În ce privește site-ul myCT.ro, având în vedere că aceasta aparține Primăriei Constanța, prin urmare nu poate fi folosit în scopuri de propagandă electorală, pentru considerentele deja arătate, se impune de asemenea interzicerea folosirii sale de către candidatul Decebal Făgădău în campania electorală în vederea promovării imaginii sale. În fine, cât privește pagina de Facebook „Decebal Făgădău”, deși se pretinde a fi „pagina oficială a primarului municipiului Constanța”, este utilizată exclusiv în scop de propagandă electorală pentru candidatul Decebal Făgădău, sens în care se impune interzicerea utilizării mențiunii „pagina oficială a primarului municipiului Constanța”. În raport de considerentele evocate, în temeiul art.80 alin.2 raportat la art.65 alin.3 din Legea nr.115/2015, solicităm admiterea plângerii astfel cum a fost formulată. În temeiul art.80 alin.3 din Legea nr.115/2015, solicităm sesizarea AEP pentru aplicarea sancțiunii contravenționale impusă de încălcarea dispozițiilor referitoare la folosirea semnelor electorale”,a încheiat Chițac.

VEZI PLÂNGEREA AICI