Scăderea a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari: media lunară calculată pentru anul 2011 a fost mai mică cu 23.223 copii (0,6%) decât cea calculată pentru aceeaşi perioadă din anul 2010. Această evoluţie a fost determinată de scăderea numărului de copii beneficiari cu vârsta mai mare de 2 ani fără handicap cu 3.193 copii (0,1%), a celor cu vârsta mai mică de 2 ani fără handicap cu 18.140 copii (4,6%), a numărului de copii cu handicap mai mici de 3 ani, cu 1.230 copii (18,0%) precum şi a celor mai mari de 3 ani cu handicap cu 660 copii (1,2%).

În anul 2011, alocaţia de stat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.869.184 copii, din care 372.291 copii care au vârsta mai mică de 2 ani şi nu au un handicap, (9,6% din total); 5.604 copii cu vârsta mai mică de 3 ani şi cu handicap (0,1% din total); 3.437.933 copii care au vârsta mai mare de 2 ani şi nu au un handicap (88,9% din total) şi 53.356 copii care au vârsta mai mare de 3 ani şi au un handicap (1,4% din total).

Cei mai mulţi copii beneficiari se găseau în Municipiul Bucureşti (276.085 copii) şi în judeţele Iaşi (174.877), Suceava (153.791), Bacău (140.717), Prahova (140.114), Constanţa (131.472) şi Dolj (120.959). Valorile cele mai mici (sub 50 mii copii) au fost înregistrate în judeţele Tulcea, Covasna şi Sălaj (grafic nr. 2) .

În cazul în care numărul de copii beneficiari de alocaţie de stat în anul 2011 se raportează la totalul populaţiei, valoarea medie la nivel naţional este de 20,3%. Cele mai mici valori (de sub 18% din populaţia fiecărui judeţ) s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti (cu valoarea minimă, de 16,5%) şi în judeţele Ilfov (16,6%), Cluj (16,8%), Timiş (17,9%) şi Teleorman (18,1%), iar cele mai mari valori (de peste 22%) în judeţele Neamţ (22,4%), Bistriţa Năsăud (23,5%), Botoşani (23,6%), Bacău (24,1%), Iaşi (24,2%), Suceava (25,0%) şi Vaslui (cu
valoarea maximă de 25,9%).

Din totalul copiilor beneficiari de alocaţie de stat în anul 2011, 50,6% au avut domiciliul în mediul urban şi 49,4% în mediul rural. În 17 judeţe ponderea în total beneficiari de alocaţie de stat pentru copii a celor ce domiciliau în mediul rural a fost de peste 60%. Valorile cele mai mari ale acestui indicator au fost în judeţele Prahova (de 68,9%), Vrancea (de 72,4%), Giurgiu (de 72,5%) şi Călăraşi (de 83,7%). Cele mai mici valori (de sub 26%) le-au avut judeţele Constanţa, Hunedoara şi Tulcea.
Ponderea copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani care nu au handicap şi a copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani care au handicap, în totalul beneficiarilor de alocaţie de stat a fost în anul 2011 la nivel naţional de 9,8%, în scădere faţă de anul 2010, când ponderea a fost de 10,2%. Principala cauză este reducerea natalităţii: în anul 2011, în conformitate cu datele preliminare comunicate de Institutul Naţional de Statistică, s-au născut mai puţin cu circa 15.800 copii, reprezentând 7,4% din numărul de copii născuţi în anul 2010. Ponderea beneficiarilor de alocaţie în cuantum de 200 lei a oscilat între 8,7% în regiunea Sud-Vest şi 13,4% în regiunea Bucureşti-Ilfov. Judeţele care au înregistrat o pondere de peste 10% au fost Sibiu şi Timiş (10,6%), Constanţa (11,0%), Braşov (11,1%), Cluj (11,3%) şi Ilfov (11,6%). În Municipiul Bucureşti valoarea acestui indicator (maximă la nivel de judeţ) a fost de 13,9%. Alocaţia are caracter universal, fiind acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil.

Pentru copiii care nu au un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul alocaţiei de stat este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei).