n perioada menţionată, România a importat 64.100 tep cărbune net, cu 24.800 tep (63,1%) mai mult faţă de cantitatea importată în ianuarie-februarie 2017. 

Conform proiectului Strategiei Energetice, citat de Agerpres și publicat pe site-ul ministerului de resort, România dispune de rezerve totale de 12,6 miliarde de tone de lignit, concentrate geografic în Bazinul Minier Oltenia. Zăcămintele în exploatare totalizează 986 de milioane de tone. 

Rezervele de huilă, concentrate în bazinul carbonifer al Văii Jiului, totalizează 2,2 miliarde tone, din care 592 milioane tone se află în perimetre exploatate.