În prezent, nu există în România o lege a laptelui, ci doar un cadru legal care se referă la relaţiile contractuale din sector.

Potrivit documentului consultat de Capital, au fost consultate şi asociațiile şi federațiile reprezentative din sectorul laptelui și prosesatorii din domeniu.

Proiectul ar urma să reglementeze sectorul laptelui și a produselor lactate, a preparatelor pe bază de lapte și a celor ce au ca materie primă produse obținute din lapte și creează cadrul juridic în ceea ce privește prezentarea produselor și comercializarea acestora, urmărind, în principal, “sănătatea populaţiei, satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori şi respectarea condiţiilor de igienă”.

Dacă legea va fi aprobată în această variantă, va fi interzisă comercializarea produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale în același loc cu laptele și produsele lactate care nu conțin grăsimi vegetale!

“În același sens, se reglementează ca fabricarea produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale să se proceseze în partidă separată față de lapte și produse lactate”, arată proiectul consultat de Capital.

În plus, pentru cei care vor încălca legea, proiectul stabileşte amenzi de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională suplimentară de confiscare a produselor şi suspendarea autorizaţiei de prelucrare-producţie-comercializare pentru o perioadă de 45 de zile.

Un pericol îl constituie şi faptul că pe piaţă găsim grăsimi vegetale vândute sub formă de produse lactate.

“În urma acțiunilor de control efectuate de instituțiile competente pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la comercializarea, conformitatea, modul de etichetare a laptelui de consum și a produselor lactate, s-a constatat că prezentau parametrii fizico-chimici neconformi, conținutul de grăsime, de proteină sau de umiditate fiind diferit de cel impus prin actele normative sau declarat de producători prin etichetare. Se constată astfel că un procent important din produsele lactate verificate nu respectă standardele de calitate impuse prin lege sau asumate de producători, utilizarea denumirilor de produse lactate pentru produse înlocuitoare de produse lactate, inducând în eroare consumatorii cu privire la natura produsului”, arată proiectul de act normativ.

 

Autorii documentului spun că sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securității alimentare a țării, deoarece laptele și produsele lactate sunt produse social importante și sunt un element indispensabil în rațiile alimentare ale populației, inclusiv în alimentația copiilor și bătrânilor, precum și păturilor sociale vulnerabile.

“Produsele obținute din lapte şi/sau cazeina şi grăsimi vegetale/animale sunt prezentate sub denumiri de brânzeturi comercializate sub denumiri improprii, denumiri comerciale care creează ideea că sunt produse lactate, deși acestea sunt grăsimi vegetale. Denumirile utilizate în prezent scot în evidenţă anumite ingrediente care prin proporția lor în compoziție nu dau specificitate produsului și creează confuzie pentru consumatori”, arată aceştia.

Există totodată foarte multe abateri în informarea consumatorilor cu privire la comercializarea produselor lactate in vrac, astfel: lipsa informațiilor obligatorii la locul de comercializare, respectiv, denumirea sub care se vinde produsul, data durabilității minimale sau data limită de consum şi ingredientele alergene.

O altă abatere este expunerea înlocuitorilor de produse lactate (cu grăsimi vegetale în conținut) în același spațiu cu produsele lactate, fără o informare corespunzătoare a consumatorilor.

De asemenea, documentul stipulează înfiinţarea unui Registru al Laptelui în cadrul direcției tehnice de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

“Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării laptelui crud și producției laptelui de consum și a produselor lactate, destinate comercializării în România, inclusiv importatorii şi operatorii economici ce efectuează activităţi de comerţ intracomunitar, pot comercializa produse sub denumire de lapte şi produse lactate numai în baza înregistrării produsului în Registrul Laptelui, întocmit de direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, informează documentul, în acest sens.

Va fi interzisă totodată folosirea denumirii de “lapte” sau “produs lactat”, pentru produsele care nu se încadrează în condițiile definițiilor din lege.

“Se interzice folosirea denumirii de lapte sau produs lactat, asa cum este definit prin prezenta lege, pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie şi pizzerie, fast-food, cofetărie, produse culinare din alimentaţia publică, care nu au în compoziţia lor ingrediente ce se încadrează în definițiile laptelui și a produselor lactate. În cazul în care produsul finit conţine amestecuri de lapte şi produse lactate cu, produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale, se va menţiona pe etichetă procentul fiecăruia dintre cele două categorii de produse”, se subliniază în proiect.