Cifra de afaceri netă în primul semestru din 2017 a înregistrat o creştere cu 35,12% faţă de aceeaşi perioada a anului trecut. Totodată, numărul turiştilor care au vizitat salinele Salrom a crescut cu 13%, faţă de perioada similară a anului trecut. 

În prima jumătate a anului, marja din exploatare (EBITDA) a înregistrat o creştere cu 54% faţă de perioada similară din 2016 (de la 44,636 milioane de lei la 68,659 de milioane de lei). 

"Societatea a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu 35,12%, în semestrul I 2017, faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, structurată pe vânzări de: sare gemă (pentru deszăpezire drumuri, industria chimică şi alimentară), sare în soluţie, sare recristalizată, calcar, venituri din transport auto marfă şi saleduct, venituri din activităţi turistice (închirieri spaţii comerciale, vizitări mine turistice, restaurante, baruri, ştranduri) şi a fost determinată de creşteri de vânzări pe fiecare categorie de produs. Cea mai importantă creştere de vânzări a fost înregistrată la vânzările de sare gemă, în creştere cu circa 40% faţă de aceeaşi perioada a anului trecut, din care ponderea cea mai mare o reprezintă sarea gemă pentru deszăpezire", se mai arată în comunicat. 

De asemenea, în prima jumătate a anului, programul de investiţii a fost contractat în proporţie de 44% din totalul programat pe întregul an 2017, fiind în valoare de 35,29 milioane de lei. 

"Bineînţeles că ne bucură rezultatele financiare obţinute de SNS S.A în primul semestru al anului 2017, eforturile echipei SNS pentru obţinerea lor fiind astfel răsplătite. Ce ne bucură însă şi mai mult este faptul că aceste rezultate pozitive ţin mai puţin de o conjunctură de piaţă favorabilă, cât de o eficientizare şi o dinamizare a activităţii că urmare a aplicării măsurilor aferente acestei perioade din planul de administrare 2016-2020 aprobat de către administratori la sfârşitul anului trecut", a declarat Dumitru Matei, directorul general al Salrom, citat în comunicat. 

Societatea Naţională a Sării este una de interes major pentru economia românească şi unul dintre primii 10 producători de sare din Europa şi este o societate pe acţiuni cu capital majoritar de stat (51%), capitalul privat fiind deţinut de către Fondul Proprietatea S.A (49%). 

Răspândirea relativ largă a zăcămintelor de sare pe teritoriul României a dus la apariţia şi dezvoltarea celor şapte exploatări miniere, ce au devenit ulterior şi sucursale ale Societăţii Naţionale a Sării S.A. 

În cinci dintre acestea – Salina Praid, Salina Târgu Ocna, Salina Slănic Prahova, Salina Cacica, E.M. Vâlcea – societatea a iniţiat şi/sau a dezvoltat obiective cu caracter turistic şi balnear, destinate celor aflaţi în căutarea unui mod inedit şi sănătos de petrecere a timpului liber, în timp ce în Ocna Dej şi Ocna Mureş preocuparea principala a rămas extragerea şi valorificarea sării. 

AGERPRES