În luna decembrie 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), o arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică.

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Astfel, salariul mediu nominal net a fost 3.620 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 209 lei (+6,1%). Comparativ cu luna decembrie a anului 2019, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,4%.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (8.350 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.685 lei), mai arată datele INSSE.

Sursă foto: INSSE

În ce sectoare au crescut cel mai mult salariile

Cele mai semnificative creşteri pentru salariul mediu net au fost următoarele:

– 28,2% pentru intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);

– între 21,0% şi 25,5% în industria metalurgică, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– între 12,0% şi 18,0% în telecomunicaţii, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive, colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia minereurilor metalifere, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea altor mijloace de transport, extracţia cărbunelui superior şi inferior;

– între 7,0% şi 10,5% în tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi pe apă, fabricarea băuturilor, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, alte activităţi de servicii.