Conform  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, societatea Telecomunicaţii CFR SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, preconizează venituri totale din exploatare de 55,4 milioane lei şi cheltuieli de 55,1 milioane lei. Conducerea Telecomunicaţii CFR SA alocă 43,33 milioane lei, cheltuieli cu persoanlul 43,33 milioane lei, din care 35,28 milioane lei reprezintă cheltuieli de natură salarială,  32,13 milioane lei, bani pentru  salariile şi 3,14 milioane lei se vor utiliza pentru
bonusuri.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comitete şi comisii, din cadrul Telecomunicaţii CFR SA, sunt de 576.000 lei. Telecomunicaţii CFR SA estimeză un profit de 345.000 lei, 918 de salariaţi, iar câştigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  de 2.998 lei.
Conducerea Telecomunicaţii CFR SA are la dispoziţie 2,045 milioane lei, bani pentru investiţii în 2017