Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, a cărei înfiinţare a fost anunţată nu cu mult timp în urmă va începe să funcţioneze în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform unei Hotărâri publicate în Monitorul Oficial.

Noua Autoritate va fi condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei.

Secretarul general al Autorităţii este înalt funcţionar public, iar personalul acesteia va fi încadrat ca personal al administraţiei publice centrale.

Conform informaţiilor din MO, „Autoritatea are în dotare un parc auto cu un consum de carburanţi stabilite potrivit dispoziţiilor legale”.

Noul organism are în componenţă, un Birou de Comunicare şi Relaţii Publice şi o Direcţie de Relaţii Internaţionale şi Gestionare a fondurilor nerambursabile.