Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie (S.N.A.P.) este o organizaţie cu caracter sindical, prin asocierea liber consimţită a agenţilor de poliţie din România.

Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie (S.N.A.P.) a fost creat pentru promovarea intereselor şi drepturilor agenţilor de poliţie din România şi pentru a veghea la respectarea drepturilor acestora în cadrul şi în faţa Ministerului Internelor şi Reformei Administrative unde aceştia activează, precum şi în faţa tuturor organelor administraţiei centrale sau/şi locale, ale instituţiilor de drept public sau privat  atât de pe teritoriul României cât şi la nivel internaţional.

S.N.A.P. se adresează, în principal, agenţiilor de poliţie din România, şi în subsidiar, ofiţerilor de poliţie, carora li se aplică Statutul poliţistului, din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Data: 15 ianuarie 2008

Sursa: SNAP