ANAF a publicat ghidul RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport reprezintă o piesă centrală în procesul de digitalizare desfășurat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Lansat ca parte integrantă a unei strategii cuprinzătoare, acest sistem joacă un rol esențial în modernizarea și optimizarea proceselor fiscale din România.

Principala misiune a ANAF prin implementarea sistemului RO e-Transport este reducerea decalajului fiscal al TVA-ului, prin monitorizarea în timp real a fluxurilor de mărfuri pe drumurile naționale. Această abordare permite identificarea și investigarea potențialelor cazuri de abatere sau fraude fiscale.

În contrast cu raportarea în cadrul sistemului RO e-Factura, care se bazează pe un standard european de raportare, RO e-Transport este o soluție dezvoltată local. Un aspect esențial al acestui sistem este generarea anticipată a unor coduri unice pentru fiecare transport (UIT). Această funcționalitate asigură capacitatea de a urmări fiecare transport în mod individual, garantând o monitorizare eficientă și precisă a activităților comerciale legate de transportul rutier de mărfuri.

„Implementarea sistemului a început la 1 iulie 2022, inițial adresându-se transporturilor de mărfuri considerate cu un risc fiscal ridicat. Începând cu 5 decembrie 2023, sfera de acoperire a sistemului a fost extinsă pentru a include toate categoriile de mărfuri destinate transportului rutier internațional.

Întrucât au existat mai multe discuții între mediul de afaceri și autoritățile fiscale privind clarificarea raportărilor în cadrul sistemului, în data de 26 aprilie, ANAF și Ministerul Finanțelor au publicat Ghidul privind utilizarea sistemului național de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport.”, a menționat Mihaela Hampu, Senior Tax Manager, Mazars în România, potrivit unui comunicat de presă emis de Mazars.

Mihaela Hampu
Mihaela Hampu (SURSA FOTO: Mazars)

Cui aparțin obligaţiile declarării datelor cu privire la transportul bunurilor?

La nivel național, responsabilitatea declarării datelor referitoare la transportul bunurilor cu un risc fiscal crescut aparține furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne, sau operatorului economic care efectuează transportul, încărcarea și descărcarea bunurilor cu risc fiscal crescut pe teritoriul României.

„La nivel internațional, obligaţiile declarării datelor cu privire la transportul bunurilor revin: destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de export.

În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, această obligație revine beneficiarului din România, și furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri. Depozitarul trebuie să obțină codul UIT, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.”, a menționat Daniel Damian, Tax Assistant Manager, Mazars în România.

Daniel Damian
Daniel Damian (SURSA FOTO: Mazars)

Ce trebuie să facă persoanele juridice?

În situația persoanelor juridice, faptele enumerate mai jos sunt sancționate cu amendă între 20.000 și 100.000 de lei, iar bunurile nedeclarate sunt confiscate:

  • Neconformitatea cu prevederile privind obligația utilizatorilor de a declara în sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, pentru a fi identificate prin codul UIT.
  • Utilizarea codului UIT de către operatorul de transport rutier după expirarea termenului de valabilitate.
  • Descărcarea bunurilor care sunt subiectul tranzacțiilor intracomunitare pe teritoriul României, cu excepția cazurilor de depozitare sau formare a unui nou transport din aceste bunuri.
  • Declararea în sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite față de cele transportate.

La Mazars, echipa fiscală a creat o soluție digitală pentru companiile din România, ajutându-le să raporteze corect și eficient informațiile în sistemul RO e-Transport, într-un mod mai simplu și mai eficient.