Potrivit Romsilva, obiectul contractului constă în încheierea unui acord cadru de prestări de servicii de pază timp de patru ani la sediul DS Bacău şi la subunităţi.

Tipul procedurii a fost licitaţia deschisă, iar criteriul de atribuire l-a constituit preţul cel mai scăzut. Dacă valoarea contractului a fost estimată iniţial la 7,877 milioane de lei, fără TVA, după licitaţie s-a ajuns la 6,302 milioane de lei, fără TVA.

Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice şi nu poate fi subcontractat. Numărul de oferte primite s-a ridicat la şase, din care patru au fost admisibile. AGERPRES