Compania intenţionează achiziţionarea unei cantităţi de aproximativ 360.000 litri benzină cu cifra octanică 95 şi 98-99 fără plumb (lot 1) şi 4.900.000 litri motorină euro 5 (lot 2), prin sistemul de carduri de credit.

De asemenea, în anunţ se precizează că trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi. Durata contractului sau a acordului cadru este de 12 luni începând de la data atribuirii contractului. Finanţarea se va face din surse proprii. Procedura de atribuire este prin licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 27 mai 2013 ora 15:00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 28 mai 2013, ora 10.00. Deschiderea ofertelor are loc pe 28 mai 2013, ora 12.00, la SNGN Romgaz SA Mediaş.