Contractul care vizează achiziţia, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a aplicaţiei software pentru monitorizarea şi avertizarea privind problemele de detecţie a poziţiei aeronavelor de către sistemele radar Mod S – MICCA a fost atribuit în baza unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pe motiv că lucrările/produsele/serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice. 

Conform anunţului, contractul de faţă nu este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare şi nu poate fi subcontractat. 

Romatsa se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Romatsa are statut de regie autonomă autofinanţată de importanţă naţională, deţine monopolul natural al serviciilor de trafic aerian şi nu primeşte de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectului de activitate sau pentru realizarea programului de investiţii şi dezvoltare.

AGERPRES