Există un număr semnificativ de amendamente, dintre care pot fi menționate următoarele (de exemplu):

 1. termenul maxim în care ar trebui să înceapă lucrările de construcție este prelungit de la 12 la 24 de luni. Asa cum s-a reglementat anterior, această prelungire poate fi făcuta o singura data cu maximum 12 luni.
 2. investitorul are dreptul să solicite ca autorizațiile și avizele indicate prin intermediul Certificatului de Urbanism (inclusiv avizele rețelelor de utilități) sa fie obținute de către Comisia pentru acord unic înființată la nivel județean sau la nivelul reședinței de județ, care va obține, la cererea investitorului și pe cheltuiala acestuia din urma, autorizațiile și avizele necesare pentru autorizarea lucrărilor de construire pe baza documentației relevante prezentate în format electronic în acest sens. Corespondenta dintre autoritatea publica și emitenții avizelor se face prin intermediul portalului: www.edirect.e-guvernare.ro
 3. Certificatul de Urbanism pentru lucrările de construire va indica: (i) dacă documentația de urbanism existenta nu poate fi modificata; (ii) dacă este necesar un aviz de oportunitate; (iii) dacă modificarea documentației de urbanism existenta este posibilă fără un aviz de oportunitate;
 4. predarea oricărei lucrări de construcție către proprietar și începerea utilizării de către acesta, se va face numai după ce rețelele de utilități sunt operaționale, ceea ce va atenua unele practici în care lucrările de construire (în principal rezidențiale) au fost predate fără ca utilitățile să fie utilizabile;
 5. executarea pe domeniul public a oricăror conexiuni la utilități se poate efectua fără autorizație de construire, sub rezerva autorizării din partea administratorului;
 6. executarea lucrărilor privind sistemele de energie regenerabilă fotovoltaică pe clădiri se poate face fără autorizație de construire;
 7. Prefectura nu mai poate anula autorizațiile de construire, aceasta fiind posibilă numai prin hotărâre judecătorească;
 8. valoarea amenzilor care pot fi aplicate în anumite cazuri, cum ar fi executarea lucrărilor de construire fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, se reduce de la 50.000 lei – 100.000 lei la 5.000 lei – 20.000 lei;
 9. autorizarea lucrărilor de construire include, de asemenea, autorizarea organizării lucrărilor de construire și, ca excepție, pentru aceasta din urma se poate obține o autorizație separată;
 10. în cazul în care lucrările de construire sunt complet desființate, documentația de autorizare nu necesită: raportul de audit energetic, certificatul de performanta energetica sau studiul privind posibilitatea de a utiliza sisteme alternative pentru producerea de energie;
 11. în cazul în care documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism este incompletă, autoritatea publica are obligația de a notifica piesele lipsa în maximum 5 zile de la data înregistrării cererii;
 12. prevederile privind eliberarea retroactiva a autorizațiilor de construire pentru lucrările de construire executate fără autorizație de construcție au fost eliminate. Au fost implementate noi dispoziții privind intabularea clădirilor ridicate fără autorizație de construire.