“Se aprobă de derularea Proiectului-Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS – CoV 2”, prevede proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de luni.

Cine va finanța proiectul

Potrivit Agerpres, finanţarea pentru această iniţiativă se asigură de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

Persoanele aparţinând categoriilor vulnerabile sunt: cele vârstnice, persoanele adulte încadrate în grad de handicap, cele fără adăpost, cele beneficiare ale venitului minim garantat, persoane inactive pe piaţa muncii, tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, familii monoparantale, persoane de etnie romă, etc.

Proiectul va avea program non-stop

Pentru a asigura resursele necesare în vederea implementării proiectului Cantina Socială Griviţa situată pe Calea Griviţei nr. 216 va avea program non-stop.

Pe perioada menţinerii stării de urgenţă persoanele care se încadrează în tipurile de beneficiari pot accesa serviciile cantinei o dată pe zi, în intervalul luni-duminică.

La nivelul unităţii de asistenţă socială, persoanele vulnerabile vor beneficia de un meniu complet (felul I, felul II şi desert). Alocaţia de hrană pentru o persoană pe zi se stabileşte la 10 lei.

Solicitanţii serviciilor vor completa un formulat tip.

Pentru persoanele nedeplasabile şi cele greu deplasabile, prin serviciile sociale organizate la nivelul DGASMB, se va asigura atât înregistrarea în proiect, cât şi transportarea alimentelor la domiciliul acestora, urmând ca solicitările să fie preluate prin intermediul TELVERDE 0800821218.