O scădere fără precedent a PIB-ului din Spania (până la -3,9 % între 2008-2010) a condus la cel mai ridicat nivel al şomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010. Creşterea continuă a numărului rezidenţilor români în Spania şi nivelul ridicat al şomajului acestora au avut un impact asupra capacităţii Spaniei de a absorbi noi fluxuri de lucrători.

Restricţiile pentru români se vor aplica activităţilor din toate sectoarele şi regiunile, dar nu-i afectează pe cei care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă din Spania.

Analiza efectuată de Comisia Europeană arată că cetăţenii români care trăiesc în Spania sunt puternic afectaţi de şomaj, 30 % dintre aceştia fiind şomeri. 191 400 de cetăţeni români care au lucrat în Spania au fost şomeri în primul trimestru al anului 2011, acesta fiind numărul cel mai mare după cel al locuitorilor spanioli.

În urmă cu trei ani, numărul şomerilor români era de numai 80 100. În trei ani,  numărul angajaţilor români a scăzut cu aproape 24 %. În ciuda scăderii numărului muncitorilor români care au venit să lucreze în Spania, afluxul rămâne la un nivel ridicat, probabil din cauza recesiunii economice.

Numărul românilor cu reşedinţa permanentă în Spania a crescut de la 388.000 la 1 ianuarie 2006 la 823.000 la 1 ianuarie 2010.

„Această decizie a fost luată din cauza situaţiei foarte specifice a ocupării forţei de muncă în Spania. Ca regulă generală, sunt convins că restricţionarea liberei circulaţii a lucrătorilor europeni nu constituie abordarea adecvată a unui nivel ridicat al şomajului. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă", susţine László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă.

El precizează că CE înţelege motivul pentru care, în acest moment, din cauza situaţiei dramatice a ocupării forţei de muncă şi a contextului financiar foarte complex, autorităţile spaniole doresc să se distanţeze de principiul liberei circulaţii totale. Andor speră că acest demers va fi limitat, pe cât posibil, în timp şi că atitudinea" în general pozitivă" faţă de libera circulaţie în Europa va continua să prevaleze.

"Solicit eforturi mai mari pentru a spori posibilităţile de ocupare a forţei de muncă din România. Ambele ţări trebuie să folosească mai bine fondurile structurale ale UE pentru a crea locuri de muncă într-o manieră mai eficientă", spune oficialul european.

Comisia Europeană va informa mai departe Consiliul European despre decizia sa şi orice stat membru poate solicita Consiliului să modifice sau să anuleze decizia legată de suspendarea legislaţiei UE, în termen de două săptămâni.