Evenimentul este găzduit de Ministerul Energiei, alaturi de Comisia Europeană.

Unul dintre obiectivele principale ale reuniunii ministeriale îl reprezintă semnarea Memorandumului de Înțelegere (MoU) de extindere a domeniului de activitate al CESEC la energie electrică, eficiență energetică și energii regenerabile. Memorandumul de Înțelegere va fi însoțit de un Plan de Acțiune cu măsuri și proiecte energetice prioritare pentru îmbunătățirea pieței de energie electrică și consolidarea securității energetice.

De asemenea, miniștrii energiei și reprezentanții Comisiei Europene vor evalua progresele realizate privind proiectele regionale în domeniul gazelor naturale.

“Pentru România, reuniunea CESEC de la București este o bună ocazie pentru a prezenta pașii înainte făcuți în realizarea proiectelor de infrastructură energetică pe care ni le-am asumat, în primul rând proiectul BRUA, dar și interconectările cu statele vecine și multiplele proiecte pe care ni le-am propus împreună cu Guvernul Republicii Moldova. De asemenea, în discuțiile cu Vicepreședintele Šefčovič și cu Comisarul Canete, vom avea ocazia să discutăm despre contribuția României la realizarea Uniunii Energiei, a rolului nostru în consolidarea securității energetice regionale și despre susținerea rolului de actor global al UE în domeniul schimbărilor climatice. Reuniunea de la București este un moment de referință pentru întreaga regiune prin deschiderea de noi posibilități de cooperare în domeniul infrastructurii de electricitate, eficiență energetică și energii regenerabile”, a declarat ministrul Toma Petcu.

Inițiativa CESEC, lansată în februarie 2015 vizează finalizarea rapidă a proiectelor prioritare de interconectare dezvoltate la nivelul regiunii, identificarea problemelor ce țin de cadrul de reglementare, autorizare, coordonare și punerea în aplicare a Planurilor de Acțiune aferente.

Până în prezent, au avut loc trei întâlniri la nivel ministerial, la Sofia, Dubrovnik și Budapesta. Decizia de extindere a domeniului de activitate a fost luată la Budapesta, septembrie 2016 iar de la începutul anului 2017 s-a desfășurat activitatea grupurilor de lucru tehnice CESEC pe cele trei subdomenii, electricitate, eficiență energetică și energii regenerabile pentru pregătirea MoU și a Planului de Acțiune aferent, care vor fi andosate la nivel politic cu ocazia reuniunii de la București.